Yhdistys

TUTKIVAT ry

  • kuuluu Ammattiliitto Pro ry:hyn
  • yhdistyksen kotipaikka on Jokioinen ja se on aloittanut toimintansa 18.8.1971
  • jäseniä Lukessa, Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä ja Suomen Siemenperunakeskus Oy:ssä

YHDISTYKSEN TARKOITUS

  • toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä
  • edustaa jäseniä, valvoa heidän ammattiin liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja
  • edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja yhteistoimintaa
  • tehdä esityksiä ja aloitteita, käydä neuvotteluja ja antaa lausuntoja
  • harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu-, kustannus- ja virkistystoiminta

TYÖTTÖMYYSTURVA

  • Prolaisena kuulut Työttömyyskassa Prohon, ja saat ansiosidonnaista työttömyysturvaa sen ehtojen täyttyessä.
  • työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy jäsenmaksuun