Yhteistoiminta

LUKE (Luonnonvarakeskus):

Luonnonvarakeskuksessa on yhteistoimintaelimenä yhteistoimintaryhmä, jonka toimikauden pituus on neljä (4) kalenterivuotta. Yt-ryhmään kuuluu kymmenen (10) jäsentä.  Työnantajan edustajina toimivat pääjohtaja, yhteistoimintajohtaja, sisäiset asiantuntijapalvelut –yksikön johtaja ja henkilöstöpäällikkö.  Sopimuksen allekirjoittaneilla järjestöillä on kullakin kaksi (2) edustajaa.  Kaikille yt-ryhmän edustajille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.  Pääjohtaja nimeää yhteistoimintaryhmän sihteerin ja tämän henkilökohtaisen varahenkilön.  Työsuojelupäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla on oikeus osallistua yt-ryhmän kokouksiin silloin, kun siellä käsitellään työsuojeluasioita.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Tutkivalainen edustaja Luonnonvarakeskuksen yhteistoimintaryhmässä vuosina 2015 – 2018 on pääluottamusmies Taru Könkö ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä luottamusmies Annukka Korpijaakko.

YT-edustus, LUKE
Taru Könkö 
Luonnonvarakeskus
Tietotie 4, 31600 Jokioinen
Puh. 029 532 6373
taru.konko@luke.fi

Annukka Korpijaakko
Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki
Puh. 029 532 2574
annukka.korpijaakko@luke.fi

YT-edustus, Boreal
Ulla Valonen
Boreal Kasvinjalostus Oy
Myllytie 10, 31600 Jokioinen
puh. 0400 200 710
ulla.valonen@boreal.fi