Työsuojelu

LUKE (Luonnonvarakeskus)

Luonnonvarakeskuksen ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta työsuojelua koskevissa asioissa järjestetään virastokohtaisen sopimuksen mukaisesti (Sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Luonnonvarakeskuksessa, 29.1.2015).   Sopimuksen osapuolia ovat Luonnonvarakeskus, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry sekä Palkansaajajärjestö Pardia ry. Tämän sopimuksen lisäksi yhteistoiminnassa noudatetaan lakia työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) ja valtion työsuojelun yhteistoimintasopimusta (28.3.2010).

Luonnonvarakeskus on jaettu neljään työsuojelualueeseen, joille henkilöstö on valinnut keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut seuraavasti:

Länsi-Suomen työsuojelualue; kaksi (2) työsuojeluvaltuutettua ja kummallekin kaksi (2) varatyösuojeluvaltuutettua

Pääkaupunkiseudun työsuojelualue;  yksi (1) työsuojeluvaltuutettu ja kaksi (2) varatyösuojeluvaltuutettua

Itä-Suomen työsuojelualue;  yksi (1) työsuojeluvaltuutettu ja kaksi (2) varatyösuojeluvaltuutettua

Pohjois-Suomen työsuojelualue; kaksi (2) työsuojeluvaltuutettua ja kummallekin kaksi (2) varatyösuojeluvaltuutettua.

Luonnonvarakeskuksessa on työsuojelutoimikunta, jossa on kahdeksan ( 8) jäsentä.  Työsuojelutoimikuntaan kuuluu kaksi  (2) työnantajan edustajaa, joista toinen on työsuojelupäällikkö ja kuusi (6) työsuojeluvaltuutettua.  Työsuojelutoimikunnan toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta, mikä on sama kuin työsuojeluvaltuutetun toimikausi.  Luonnonvarakeskuksen henkilökunta voi valita toimipaikoille myös työsuojeluasiamiehen, jonka toimikausi on sama kuin työsuojeluvaltuutetun toimikausi.  Luonnonvarakeskus nimeää työsuojelupäällikön lisäksi kolme (3) oman toimen ohessa toimivaa työsuojelukoordinaattoria, jotka toimivat työsuojelualueilla yhteistyössä työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutettujen, työsuojeluasiamiesten sekä esimiesten kanssa.

Palkansaajajärjestö Pardia ry:n Tutkivalaisia työsuojeluvaltuutettuja Luonnonvarakeskuksessa kaudella 1.4.2015-31.12.2018 ovat:

Työsuojeluvaltuutettu Länsi-Suomen työsuojelualue:

Laurila Asko
Luonnonvarakeskus
Toivonlinnantie 518, 21500 Piikkiö
Puh. 029 532 6312
asko.laurila@luke.fi

2. Työsuojeluvaravaltuutettu Pohjois-Suomen työsuojelualue

Keränen Osmo
Luonnonvarakeskus
Tutkimusasemantie 15, 92400 Ruukki
029 532 6234
osmo.keranen@luke.fi

1. Työsuojeluvaravaltuutettu Pääkaupunkiseudun työsuojelualue

Tiikkainen Sirpa
Luonnonvarakeskus
PL 18, 01301 Vantaa
029 532 2665
sirpa.tiikkainen@luke.fi

 Työsuojeluvaltuutetut Siemenperunakeskus ja Boreal Oy:

Tuula Nurkkala
Siemenperunakeskus
Leppiojantie 31, 91800 Tyrnävä
Puh 044 561 5700
tuula.nurkkala@spk.fi

Aija Viljanen
Boreal Oy
Myllytie 10, 31600 Jokioinen
etunimi.sukunimi@boreal.fi