Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja hallintoa hoitaa hallitus.  Yhdistyksen hallituksen toimintakausi ja yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  Yhdistyksen kokous on vuosikokous tai ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai milloin hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta pyytää.