Valtion virkaehtosopimus-neuvottelut aloitettiin

Valtion pääsopijajärjestöjen (Pro, JHL ja Juko) edustajat tapasivat 15.1.2020 iltapäivällä valtion työmarkkinalaitoksen edustajia sopimusneuvottelujen aloittamiseksi. Tapaamisessa käytiin keskustelua yleisestä työmarkkinatilanteesta, neuvottelujen pelisäännöistä, neuvotteluaikataulusta ja viestinnästä. Lisäksi keskusteltiin palkankorotuksista ja kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen poistamisesta.

Pron hallitus päättää valtion sopimustavoitteista 30.1.2020.

Pääsopijajärjestöt antavat yhteiset tavoitteensa valtion työmarkkinalaitokselle 7.2.2020 ja vastavuoroisesti työmarkkinalaitos antaa työnantajapuolen tavoitteet pääsopijoille. Varsinaisesti virka- ja työehtosopimusneuvottelut alkavat 7.2.2020. Prosta tapaamiseen osallistuivat julkisen sektorin johtaja Niko Simola ja neuvottelupäällikkö Harri Sirén.

Pro tiedottaa jäsenille neuvottelujen kulusta jäsenkirjeellä. Jäsenkirjeet tai niiden tiivistelmät päivitetään  myös Pron kotisivuille sopimusaloittain. 

Harri Sirén
julkisen sektorin neuvottelupäällikkö  
Ammattiliitto Pro