Pardian ohjeistusta / tietoa työtaistelutoimista

Oheisena on ohje käynnissä oleviin ja tuleviin työtaistelutoimiin liittyen.

Pardia ei ole tehnyt päätöksiä työtaistelutoimien aloittamisesta,

mutta jäsenet voivat silti tarvita oheista tietoa työpaikoillaan.

Ohje